Home

Doorhaling van zaak T-437/03

Doorhaling van zaak T-437/03

3.9.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 217/64


Doorhaling van zaak T-437/03(1)

(2005/C 217/137)

(Procestaal: Frans)

De president van de Vierde kamer van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 7 juni 2005 de doorhaling in het register gelast van zaak T-437/03: Anne-Marie Mathieu tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.