Home

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 30 juni 2005 in zaak T-347/03, Eugénio Branco Lda tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Europees Sociaal Fonds — Vermindering van financiële bijstand — Onderaanbesteding — Verworven rechten — Redelijke termijn)

Arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 30 juni 2005 in zaak T-347/03, Eugénio Branco Lda tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Europees Sociaal Fonds — Vermindering van financiële bijstand — Onderaanbesteding — Verworven rechten — Redelijke termijn)

3.9.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 217/37


ARREST VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 30 juni 2005

in zaak T-347/03, Eugénio Branco Lda tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen(1)

(Europees Sociaal Fonds - Vermindering van financiële bijstand - Onderaanbesteding - Verworven rechten - Redelijke termijn)

(2005/C 217/82)

Procestaal: Portugees

In zaak T-347/03, Eugénio Branco, Lda, gevestigd te Lissabon (Portugal), vertegenwoordigd door B. Belchior, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: aanvankelijk door A. Alves Vieira en A. Weimar, vervolgens door P. Andrade en A. Weimar, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg), betreffende een verzoek tot nietigverklaring van beschikking C (2002) 3455 van de Commissie van 23 oktober 2002 houdende vermindering van de financiële bijstand van het Europees Sociaal Fonds, voorwerp van dossier nr. 870302 P3, heeft het Gerecht (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, F. Dehousse en D. Šváby, rechters; griffier: H. Jung, op 30 juni 2005 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Verzoekster wordt in de kosten verwezen.