Home

Rectificatie van de oproep tot het indienen van voorstellen SUB 02-2005 (PB C 116 van 18.5.2005)

Rectificatie van de oproep tot het indienen van voorstellen SUB 02-2005 (PB C 116 van 18.5.2005)

8.9.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 220/43


Rectificatie van de oproep tot het indienen van voorstellen SUB 02-2005

(Publicatieblad van de Europese Unie C 116 van 18 mei 2005)

(2005/C 220/06)

Als gevolg van een vertaalfout in de uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2005 gepubliceerd in PB C 116 van 18 mei 2005 en in de tekst van de uitnodiging tot de indiening van voorstellen als gepubliceerd op http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/grants/proposal_fr.htm dient te worden gepreciseerd dat de uitnodiging tot het indienen van voorstellen met name de veiligheid van de luchtvaart betreft (EN: safety, DE: Flugsicherheit (betriebliche und technische Gefahren) en niet de beveiliging van de luchtvaart (EN: security, DE: Luftsicherheit/Gefahrenabwehr im Luftverkehr)

Op bladzijde 3 van de tekst van uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2005, Duitse versie, wordt de term (DE) Luftsicherheit (EN: Security) vervangen door de term (DE) Flugsicherheit (betriebliche und technische Gefahren) (EN: safety).

De uitnodiging tot het indienen van voorstellen DG TREN/SUB/02-2005 wordt opnieuw opengesteld voor het thema veiligheid van de luchtvaart (EN: safety, DE: Flugsicherheit (betriebliche und technische Gefahren) gedurende 21 dagen met ingang van de bekendmaking van deze rectificatie in het Publicatieblad. De rectificatie geldt niet voor de overige thema's van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen.