Home

Mededeling

Mededeling

5.10.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 245/s3


MEDEDELING

Op 6 oktober 2005 wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 247 A de „Gemeenschappelijke rassenlijst voor groentegewassen — 5e aanvulling op de 23e volledige uitgave” gepubliceerd.

Abonnees van het Publicatieblad ontvangen gratis een exemplaar naar gelang van het aantal en van de ta(a)l(en) van hun abonnement(en). Hun wordt verzocht onderstaande bestelbon, naar behoren ingevuld, met opgave van hun abonneenummer (code aan de linkerkant van elk etiket, beginnende met O/..........), te retourneren. Dit gratis aanbod geldt gedurende een jaar, met ingang van de verschijningsdatum van het betrokken Publicatieblad.

Niet-abonnees kunnen dit Publicatieblad tegen betaling verkrijgen bij een van onze verkoopkantoren (zie achterzijde).

Het Publicatieblad kan — net als alle Publicatiebladen (L, C, CA, CE) — gratis worden geraadpleegd op de website http://europa.eu.int/eur-lex/lex.

Image