Home

Zaak T-53/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 september 2005 — Ricosmos/Commissie (Douanerecht — Transactie extern communautair douanevervoer betreffende sigaretten — Fraude — Verzoek om kwijtschelding invoerrechten — Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Verordening (EEG) nr. 2454/93 — Billijkheidsclausule — Inachtneming van termijnen — Recht van verweer — Evenredigheidsbeginsel — Begrip klaarblijkelijke nalatigheid)

Zaak T-53/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 september 2005 — Ricosmos/Commissie (Douanerecht — Transactie extern communautair douanevervoer betreffende sigaretten — Fraude — Verzoek om kwijtschelding invoerrechten — Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Verordening (EEG) nr. 2454/93 — Billijkheidsclausule — Inachtneming van termijnen — Recht van verweer — Evenredigheidsbeginsel — Begrip klaarblijkelijke nalatigheid)

15.10.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 257/8


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 september 2005 — Ricosmos/Commissie

(Zaak T-53/02)(1)

(Douanerecht - Transactie extern communautair douanevervoer betreffende sigaretten - Fraude - Verzoek om kwijtschelding invoerrechten - Verordening (EEG) nr. 2913/92 - Verordening (EEG) nr. 2454/93 - Billijkheidsclausule - Inachtneming van termijnen - Recht van verweer - Evenredigheidsbeginsel - Begrip klaarblijkelijke nalatigheid)

(2005/C 257/13)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij(en): Ricosmos BV (Delfzijl, Nederland) [vertegenwoordiger(s): aanvankelijk M. Chatelin, M. Fleers en P. Metzler, vervolgens J. Hertoghs, advocaten]

Verwerende partij(en): Commissie van de Europese Gemeenschappen [vertegenwoordiger(s): aanvankelijk M. van Beek en R. Tricot, vervolgens M. van Beek en B. Stromsky, gemachtigden]

Voorwerp van de zaak

Verzoek om nietigverklaring van beschikking REM 09/00 van de Commissie van 16 november 2001, waarbij is vastgesteld dat kwijtschelding van de invoerrechten ten voordele van verzoekster, waarop het verzoek van het Koninkrijk der Nederlanden betrekking heeft, niet gerechtvaardigd is

Dictum van het arrest

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Verzoekster wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van de Commissie.