Home

Zaak T-323/05: Beroep ingesteld op 24 augustus 2005 — Coffee Store/BHIM

Zaak T-323/05: Beroep ingesteld op 24 augustus 2005 — Coffee Store/BHIM

12.11.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 281/26


Beroep ingesteld op 24 augustus 2005 — Coffee Store/BHIM

(Zaak T-323/05)

(2005/C 281/49)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij(en): The Coffee Store GmbH (Mannheim, Duitsland) [vertegenwoordiger(s): M. Buddeberg, advocaat]

Verwerende partij(en): Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies van verzoeker(s)/verzoekster(s)

de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 15 juni 2005 in zaak R 855/2004-2 te vernietigen;

het onder nr. 3 346 228 aangevraagde gemeenschapsmerk THE COFFEE STORE in te schrijven;

het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „THE COFFEE STORE” voor waren en diensten van de klassen 30, 32, 41 en 43

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag voor waren en diensten van de klassen 30, 32 en 43

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: het aangevraagde merk kan niet worden beschouwd als een teken met uitsluitend beschrijvend karakter in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad. Evenmin mist het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad.