Home

Zaak T-331/05: Beroep ingesteld op 1 september 2005 — IKEA/BHIM

Zaak T-331/05: Beroep ingesteld op 1 september 2005 — IKEA/BHIM

12.11.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 281/28


Beroep ingesteld op 1 september 2005 — IKEA/BHIM

(Zaak T-331/05)

(2005/C 281/53)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij(en): Inter IKEA Systems B.V. (Delft, Nederland) [vertegenwoordiger(s): J. Gulliksson en J. Olsson, advocaten]

Verwerende partij(en): Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies van verzoeker(s)/verzoekster(s)

de beslissing van de eerste kamer van beroep van 1 juli 2005 in zaak R 799/2004-1 te vernietigen, en

het BHIM te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk bestaande uit de combinatie van de kleuren blauw en geel voor waren en diensten van de klassen 20 en 35 (meubelen, reclame, enz.) — aanvraagnr. 3 160 363

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag voor alle waren en diensten

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b, en van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 van de Raad, aangezien het merk van huis uit voldoende onderscheidend vermogen heeft om te kunnen worden ingeschreven, en het bovendien onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik ervan in Duitsland, Nederland en Zweden.