Home

Zaak T-358/03: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 7 september 2005 — Krahl/Commissie ( Ambtenaren — Tewerkstelling in derde land — Verblijfkosten — Beroep — Termijnen — Van openbare orde — Te laat ingesteld beroep — Niet-ontvankelijkheid )

Zaak T-358/03: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 7 september 2005 — Krahl/Commissie ( Ambtenaren — Tewerkstelling in derde land — Verblijfkosten — Beroep — Termijnen — Van openbare orde — Te laat ingesteld beroep — Niet-ontvankelijkheid )

26.11.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 296/23


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 7 september 2005 — Krahl/Commissie

(Zaak T-358/03)(1)

(„Ambtenaren - Tewerkstelling in derde land - Verblijfkosten - Beroep - Termijnen - Van openbare orde - Te laat ingesteld beroep - Niet-ontvankelijkheid”)

(2005/C 296/49)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij(en): Sigfried Krahl (Zagreb, Kroatië) [vertegenwoordiger(s): S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten]

Verwerende partij(en): Commissie van de Europese Gemeenschappen [vertegenwoordiger(s): J. Currall en H. Krämer, gemachtigden]

Voorwerp van de zaak

Verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om verzoeker alle verblijfkosten te vergoeden die hij wegens zijn tewerkstelling in Zagreb heeft gemaakt.

Dictum van het arrest

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Elk der partijen zal de eigen kosten dragen.