Home

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 oktober 2005 in zaak C-387/03: Helleense Republiek tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (EOGFL — Goedkeuring van rekeningen — Begrotingsjaren 1999 en 2000 — Beschikking 2003/536/EG — Sectoren wijn, olijfolie en rund- en schapenvlees)

Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 oktober 2005 in zaak C-387/03: Helleense Republiek tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (EOGFL — Goedkeuring van rekeningen — Begrotingsjaren 1999 en 2000 — Beschikking 2003/536/EG — Sectoren wijn, olijfolie en rund- en schapenvlees)

24.12.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 330/3


ARREST VAN HET HOF

(Vierde kamer)

van 27 oktober 2005

in zaak C-387/03: Helleense Republiek tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen(1)

(EOGFL - Goedkeuring van rekeningen - Begrotingsjaren 1999 en 2000 - Beschikking 2003/536/EG - Sectoren wijn, olijfolie en rund- en schapenvlees)

(2005/C 330/06)

Procestaal: Grieks

In zaak C-387/03, betreffende een beroep tot nietigverklaring krachtens artikel 230 EG, ingesteld op 15 september 2003, Helleense Republiek (gemachtigden: I. Chalkias en E. Svolopoulou) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: M. Condou-Durande, bijgestaan door N. Korogiannakis), heeft het Hof (Vierde kamer), samengesteld als volgt: K. Lenaerts, waarnemend voor de president van de Vierde kamer (rapporteur), E. Juhász en M. Ilešič, rechters; advocaat-generaal: M. Poiares Maduro; griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier, op 27 oktober 2005 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:

1.

Het beroep wordt verworpen.

2.

De Helleense Republiek wordt verwezen in de kosten.