Home

Zaak T-379/05: Beroep ingesteld op 14 oktober 2005 — Zuffa/BHIM

Zaak T-379/05: Beroep ingesteld op 14 oktober 2005 — Zuffa/BHIM

14.1.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 10/23


Beroep ingesteld op 14 oktober 2005 — Zuffa/BHIM

(Zaak T-379/05)

(2006/C 10/46)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij(en): Zuffa, LLC (Las Vegas, Verenigde Staten van Amerika) [vertegenwoordiger(s): S. Malynicz, barrister, M. Blair, solicitor]

Verwerende partij(en): Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies van verzoeker(s)/verzoekster(s)

de beslissing van de eerste kamer van beroep van 8 augustus 2005 in zaak R 24/2005-1 te vernietigen;

het Bureau te verwijzen in zijn eigen kosten en in de kosten van verzoekster.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „ULTIMATE FIGHTING” voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 25, 28 en 41 — aanvraagnr. 2 766 590

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag met betrekking tot alle opgegeven waren en diensten

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: de term ULTIMATE FIGHTING, in zijn geheel beschouwd, is geen algemene of gebruikelijke naam voor alle geclaimde waren en diensten. De kamer van beroep heeft nagelaten, het merk in zijn geheel naar behoren te analyseren met betrekking tot alle opgegeven waren en diensten