Home

Zaak T-396/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 november 2005 — Soffass/BHIM ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van beeldmerk dat woordelement NICKY bevat — Oudere nationale beeldmerken die woordelement NOKY bevatten — Afwijzing van oppositie wegens ontbreken van verwarringsgevaar — Vernietiging door kamer van beroep — Terugwijzing naar oppositieafdeling voor onderzoek van soortgelijkheid van waren en van bewijs van gebruik — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 )

Zaak T-396/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 november 2005 — Soffass/BHIM ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van beeldmerk dat woordelement NICKY bevat — Oudere nationale beeldmerken die woordelement NOKY bevatten — Afwijzing van oppositie wegens ontbreken van verwarringsgevaar — Vernietiging door kamer van beroep — Terugwijzing naar oppositieafdeling voor onderzoek van soortgelijkheid van waren en van bewijs van gebruik — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 )

28.1.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 22/13


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 november 2005 — Soffass/BHIM

(Zaak T-396/04)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van beeldmerk dat woordelement „NICKY” bevat - Oudere nationale beeldmerken die woordelement „NOKY” bevatten - Afwijzing van oppositie wegens ontbreken van verwarringsgevaar - Vernietiging door kamer van beroep - Terugwijzing naar oppositieafdeling voor onderzoek van soortgelijkheid van waren en van bewijs van gebruik - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”)

(2006/C 22/26)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij(en): Soffass SpA (Porcari, Italië) [vertegenwoordiger(s): V. Bilardo en C. Bacchini, advocaten]

Verwerende partij(en): Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) [vertegenwoordiger(s): M. Capostagno, gemachtigde]

Andere partij(en) in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Sodipan SCA (Saint-Étienne-du-Rouvray, Frankrijk) [vertegenwoordiger(s): N. Boespflug, advocaat]

Voorwerp van de zaak

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 16 juli 2004 (zaak R 699/2003-1) inzake een oppositieprocedure tussen Soffass SpA en Sodipan SCA

Dictum van het arrest

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Verzoekster wordt verwezen in de kosten.