Home

Aankondiging voor een uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor projecten en ondersteunende activiteiten (PASR-2006) in het kader van de voorbereidende actie betreffende De versterking van het Europese industriële potentieel op het gebied van het veiligheidsonderzoek

Aankondiging voor een uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor projecten en ondersteunende activiteiten (PASR-2006) in het kader van de voorbereidende actie betreffende De versterking van het Europese industriële potentieel op het gebied van het veiligheidsonderzoek

10.2.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 34/31


Aankondiging voor een uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor projecten en ondersteunende activiteiten (PASR-2006) in het kader van de voorbereidende actie betreffende „De versterking van het Europese industriële potentieel op het gebied van het veiligheidsonderzoek”

(2006/C 34/09)

Na de goedkeuring op 9 februari 2006 van een Besluit C(2006)331 van het werkprogramma 2006 over de implementatie van de voorbereidende actie betreffende de versterking van het Europese industriële potentieel op het gebied van het veiligheidsonderzoek — Naar een programma om de Europese veiligheid te verbeteren door onderzoek en technologie — zal de Commissie van de Europese Gemeenschappen een uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor projecten en ondersteunende activiteiten lanceren

Identificatie van de uitnodiging: PASR 2006

Sluitingsdatum:

Indicatief totaalbudget: 15 miljoen EUR

Verdere Informatie: Europese Commissie

Informatiebureau van de voorbereidende actie op het gebied van veiligheidsonderzoek

Email: entr-pasr@cec.eu.int

Web: http://www.cordis.lu/security