Home

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 23 september 2005 in zaak C-357/04 P, Antonio Andolfi tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — JOP-programma — Project betreffende oprichting van gemengde Italiaans-Roemeense vennootschap — Intrekking van aanvankelijk toegekende financiële bijstand — Hogere voorziening die ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond is)

Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 23 september 2005 in zaak C-357/04 P, Antonio Andolfi tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — JOP-programma — Project betreffende oprichting van gemengde Italiaans-Roemeense vennootschap — Intrekking van aanvankelijk toegekende financiële bijstand — Hogere voorziening die ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond is)

11.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 60/12


BESCHIKKING VAN HET HOF

(Vijfde kamer)

van 23 september 2005

in zaak C-357/04 P, Antonio Andolfi tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen(1)

(Hogere voorziening - JOP-programma - Project betreffende oprichting van gemengde Italiaans-Roemeense vennootschap - Intrekking van aanvankelijk toegekende financiële bijstand - Hogere voorziening die ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond is)

(2006/C 60/25)

Procestaal: Italiaans

In zaak C-357/04 P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 17 augustus 2004, Antonio Andolfi, wonende te Rome (Italië), (advocaat: S. Amato), andere partij in de procedure: Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigde: E. Montaguti, bijgestaan door A. Del Ferro, advocaat), heeft het Hof (Vijfde kamer), samengesteld als volgt: R. Silva de Lapuerta, kamerpresident, C. Gulmann en P. Kūris (rapporteur), rechters; advocaat-generaal: L. A. Geelhoed; griffier: R. Grass, op 23 september 2005 een beschikking gegeven waarvan het dictum luidt als volgt:

1.

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2

A. Andolfi wordt verwezen in de kosten.