Home

Doorhaling van zaak C-63/05

Doorhaling van zaak C-63/05

11.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 60/33


Doorhaling van zaak C-63/05(1)

(2006/C 60/68)

(Procestaal: Grieks)

De president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 14 december 2005 de doorhaling in het register gelast van zaak C-63/05: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek.