Home

Zaak T-397/02: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 13 december 2005 — Arla Foods e.a./Commissie ( Verordening (EG) nr. 1829/2002 — Inschrijving van oorsprongsbenaming feta — Beroep tot nietigverklaring — Procesbevoegdheid — Niet-ontvankelijkheid )

Zaak T-397/02: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 13 december 2005 — Arla Foods e.a./Commissie ( Verordening (EG) nr. 1829/2002 — Inschrijving van oorsprongsbenaming feta — Beroep tot nietigverklaring — Procesbevoegdheid — Niet-ontvankelijkheid )

11.3.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 60/39


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 13 december 2005 — Arla Foods e.a./Commissie

(Zaak T-397/02)(1)

(„Verordening (EG) nr. 1829/2002 - Inschrijving van oorsprongsbenaming „feta” - Beroep tot nietigverklaring - Procesbevoegdheid - Niet-ontvankelijkheid”)

(2006/C 60/76)

Procestaal: Deens

Partijen

Verzoekers: Arla Foods AMBA (Viby, Denemarken), Løgismose A/S (Broby, Denemarken), Nordex Food A/S (Dronninglund, Denemarken), Sinai Landmejeri (Broby, Denemarken), Andelsmejeriet Sædager (Hobro, Denemarken), Søvind Mejeri (Horsens, Denemarken), Steensgaard Herregårdsmejeri (Millinge, Denemarken), Mejeriet Grambogård I/S (Tommerup, Denemarken) en Kirkeby Cheese Export (Svendborg, Denemarken), [gemachtigde: G. Lett, advocaat]

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen [gemachtigden: H. Støvlbæk, J. Iglesias Buhigues en A.-M. Rouchaud-Joët]

Interveniënt aan de zijde van verzoekers: Verenigd Koninkrijk van Groot Britannië en Noord-Ierland [gemachtigde: P. Ormond]

Interveniënten aan de zijde van verweerster: Helleense Republiek [gemachtigden: V. Kontolaimos, I. Chalkias en M. Tassopoulou] en Syndesmos Ellinikon Viomichanion Galaktokomikon Proïonton (SEV-GAP) [gemachtigde: N. Korogiannakis]

Voorwerp van de zaak

Verzoek om nietigverklaring van verordening (EG) nr. 1829/2002 van de Commissie van 14 oktober 2002, tot wijziging van de bijlage bij verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie wat de benaming „feta” betreft (PB L 277, blz. 10)

Dictum van de beschikking

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Verzoeksters zullen hun eigen kosten en de door de Commissie gemaakte kosten dragen.

3)

De Helleense Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot Britannië en Noord-Ierland en Syndesmos Ellinikon Viomichanion Galaktokomikon Proïonton (SEV-GAP) zullen hun eigen kosten dragen.