Home

Zaak T-202/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 februari 2006 — Alecansan tegen BHIM ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving van beeldmerk COMP USA als gemeenschapsmerk — Ouder nationaal beeldmerk COMP USA — Geen soortgelijke waren en diensten — Afwijzing van oppositie — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 )

Zaak T-202/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 februari 2006 — Alecansan tegen BHIM ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving van beeldmerk COMP USA als gemeenschapsmerk — Ouder nationaal beeldmerk COMP USA — Geen soortgelijke waren en diensten — Afwijzing van oppositie — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 )

8.4.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 86/24


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 februari 2006 — Alecansan tegen BHIM

(Zaak T-202/03)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag tot inschrijving van beeldmerk COMP USA als gemeenschapsmerk - Ouder nationaal beeldmerk COMP USA - Geen soortgelijke waren en diensten - Afwijzing van oppositie - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”)

(2006/C 86/46)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekster: Alecansan, SL (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: M. Baylos Morales, P. Merino Baylos, J. Arribas García, A. Velázquez Ibáñez en A. Angulo Lafora, advocaten)

Verweerder: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: D. Botis en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep, interveniërend voor het Gerecht: CompUSA Management Co. (Dallas, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: P. Brownlow, solicitor)

Voorwerp van de zaak

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 24 maart 2003 (zaak R 711/2002-1) inzake een oppositieprocedure tussen Alecansan, SL en CompUSA Management Co.

Dictum van het arrest

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Verzoekster wordt verwezen in haar eigen kosten alsmede in die van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen).

3)

Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.