Home

Zaak T-396/05 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 10 januari 2006 — ArchiMEDES tegen Commissie ( Kort geding — Verzoek om voorlopige maatregelen — Arbitragebeding — Ontvankelijkheid — Spoedeisendheid — Geen )

Zaak T-396/05 R: Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 10 januari 2006 — ArchiMEDES tegen Commissie ( Kort geding — Verzoek om voorlopige maatregelen — Arbitragebeding — Ontvankelijkheid — Spoedeisendheid — Geen )

8.4.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 86/29


Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 10 januari 2006 — ArchiMEDES tegen Commissie

(Zaak T-396/05 R)

(„Kort geding - Verzoek om voorlopige maatregelen - Arbitragebeding - Ontvankelijkheid - Spoedeisendheid - Geen”)

(2006/C 86/58)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Architecture, microclimat, énergies douces — Europe et Sud (ArchiMEDES) SARL (Ganges, Frankrijk) (vertegenwoordigers: P.-P. van Gehuchten, J. Sambon en P. Reyniers, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: K. Kańska en E. Manhaeve)

Voorwerp van de zaak

Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging van, in de eerste plaats, de beweerdelijk in de brief van 5 oktober 2005 vervatte beschikking van de Commissie, verzoekster compensatie tegen te werpen, in de tweede plaats, de beweerdelijk in de brief van 30 augustus 2005 vervatte beschikking van de Commissie en, in de derde plaats, debitnota nr. 3240705638 van 23 augustus 2005.

Dictum van de beschikking

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.