Home

Zaak T-449/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 17 februari 2006 — Commissie tegen Trends e.a. ( Arbitragebeding — Exceptie van niet-ontvankelijkheid — Beroep gericht tegen vennoten van vennootschap )

Zaak T-449/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 17 februari 2006 — Commissie tegen Trends e.a. ( Arbitragebeding — Exceptie van niet-ontvankelijkheid — Beroep gericht tegen vennoten van vennootschap )

6.5.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 108/22


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 17 februari 2006 — Commissie tegen Trends e.a.

(Zaak T-449/04)(1)

(„Arbitragebeding - Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Beroep gericht tegen vennoten van vennootschap”)

(2006/C 108/40)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: M. Patakia, gemachtigde, bijgestaan door M. Bra, K. Kapoutzidou en S. Chatzigiannis, advocaten)

Verweerders: Transport Environment Development Systems (Trends) (Athene, Griekenland) (vertegenwoordiger: V. Christianos, advocaat), Marios Kontaratos (Athene), Anastasios Tillis (Neo Irakleio, Griekenland) (vertegenwoordiger: V. Christianos, advocaat), Georgios Argyrakos (Athene), Konstantinos Petrakis (Cholargos, Griekenland) en Fotini Koutroumpa (Glyfada, Griekenland)

Voorwerp van de zaak

Verzoek van de Commissie strekkende tot veroordeling van verweerders tot terugbetaling van de financiële bijdrage die de Europese Gemeenschap teveel heeft uitgekeerd met betrekking tot twee in het kader van de uitvoering van het communautaire programma „Telematics systems in the area of transport” gesloten overeenkomsten.

Dictum van de beschikking

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard voorzover het gericht is tegen Tillis, Kontaratos, Argyrakos, Petrakis en Koutroumpa.

2)

De Commissie zal haar eigen kosten dragen alsook de kosten van Tillis die betrekking hebben op zijn exceptie van niet-ontvankelijkheid.