Home

Kennisgeving van een vacature

Kennisgeving van een vacature

1.6.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 128/1


KENNISGEVING VAN EEN VACATURE

(2006/C 128 A/01)

We zoeken een goed opgeleide en ervaren persoonlijkheid met leiderschapservaring en kennis op het gebied van opleiding en scholing als leider van het CEPOL-secretariaat in Bramshill, Hampshire, Verenigd Koninkrijk.

DIRECTEUR

CEPOL, een orgaan van de Europese Gemeenschappen, leidt hoge politieambtenaren (Senior Police Officers) op uit de Europese Unie. Het secretariaat wordt geleid door een directeur en ondersteunt de Academie inzake onderwijs, administratie, financiën en logistiek. Het secretariaat bestaat uit 22 medewerkers.

De directeur is verantwoordelijk voor ondersteuning en advies van de voorzitter en de leden van de bestuursraad en de comités. Hij/zij houdt toezicht op de voorbereiding van het jaarprogramma, het jaarbudget en het jaarverslag. Hij/zij voert de onderhandelingen inzake de samenwerkingsafspraken en vertegenwoordigt CEPOL bij de desbetreffende EU-organen voor politie- en opleidingsbelangen.

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe EU-personeelsrichtlijnen dienen sollicitanten onder andere staatsburger van een EU-lidstaat te zijn en over omvangrijke kennis van een van de talen van de Gemeenschappen te beschikken en tevens over voldoende kennis van een tweede taal van de Gemeenschappen. Voorts dienen succesvolle sollicitanten zich te onderwerpen aan een lokale verklaring van geen bezwaar.

Voor verdere inlichtingen en de sollicitatieformulieren zie de CEPOL-website www.cepol.net. Gelieve de aanvragen uitsluitend per e-mail te richten tot: janos.fehervary@bmi.gv.at.

CEPOL SECRETARIAAT

CEPOL House, Bramshill, Hook, Hampshire, RG27 0JW, Verenigd Koninkrijk

Tel. (44-1256) 60 26 68; fax (44-1256) 60 29 96

Website: www.cepol.net