Home

Zaak F-110/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 mei 2006 — Eerola tegen Commissie

Zaak F-110/05: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 mei 2006 — Eerola tegen Commissie

1.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 154/29


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 mei 2006 — Eerola tegen Commissie

(Zaak F-110/05)(1)

(2006/C 154/67)

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.