Home

Zaak C-397/03 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 mei 2006 — Archer Daniels Midland Co., Archer Daniels Midland Ingredients Ltd/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Mededinging — Kartels — Markt voor synthetische lysine — Geldboeten — Richtsnoeren voor berekening van boetebedragen — Verbod van terugwerkende kracht — Ne bis in idem-beginsel — Gelijke behandeling — Omzet die in aanmerking kan worden genomen)

Zaak C-397/03 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 mei 2006 — Archer Daniels Midland Co., Archer Daniels Midland Ingredients Ltd/Commissie van de Europese Gemeenschappen (Hogere voorziening — Mededinging — Kartels — Markt voor synthetische lysine — Geldboeten — Richtsnoeren voor berekening van boetebedragen — Verbod van terugwerkende kracht — Ne bis in idem-beginsel — Gelijke behandeling — Omzet die in aanmerking kan worden genomen)

15.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 165/2


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 mei 2006 — Archer Daniels Midland Co., Archer Daniels Midland Ingredients Ltd/Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak C-397/03 P)(1)

(Hogere voorziening - Mededinging - Kartels - Markt voor synthetische lysine - Geldboeten - Richtsnoeren voor berekening van boetebedragen - Verbod van terugwerkende kracht - Ne bis in idem-beginsel - Gelijke behandeling - Omzet die in aanmerking kan worden genomen)

(2006/C 165/03)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirantes: Archer Daniels Midland Co., Archer Daniels Midland Ingredients Ltd (vertegenwoordigers: C. O. Lenz, Rechtsanwalt, E. Batchelor, L. Martin Alegi en M. Garcia, solicitors)

Andere partij in de procedure: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: R. Lyal, gemachtigde, en J. Flynn, QC)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 9 juli 2003, Archer Daniels Midland Company en Archer Daniels Midland Ingredients Ltd/Commissie, T-224/00, waarbij gedeeltelijk is afgewezen een verzoek om intrekking of verlaging van een geldboete die is opgelegd bij beschikking van de Commissie van 7 juni 2000 inzake een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag (Zaak COMP/36.545/F3 — Aminozuren)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Archer Daniels Midland Co. en Archer Daniels Midland Ingredients Ltd worden in de kosten verwezen.