Home

Zaak T-279/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 mei 2006 — Galileo International Technology e.a tegen Commissie ( Beroep tot schadevergoeding — Niet-contractuele aansprakelijkheid van Gemeenschap — Gemeenschapsproject inzake algemeen systeem voor radionavigatie per satelliet (Galileo) — Schade aangevoerd door houders van merken en handelsnamen die term Galileo bevatten — Aansprakelijkheid van Gemeenschap bij gebreke van onrechtmatig gedrag van haar organen — Abnormale en bijzondere schade )

Zaak T-279/03: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 mei 2006 — Galileo International Technology e.a tegen Commissie ( Beroep tot schadevergoeding — Niet-contractuele aansprakelijkheid van Gemeenschap — Gemeenschapsproject inzake algemeen systeem voor radionavigatie per satelliet (Galileo) — Schade aangevoerd door houders van merken en handelsnamen die term Galileo bevatten — Aansprakelijkheid van Gemeenschap bij gebreke van onrechtmatig gedrag van haar organen — Abnormale en bijzondere schade )

15.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 165/24


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 mei 2006 — Galileo International Technology e.a tegen Commissie

(Zaak T-279/03)(1)

(„Beroep tot schadevergoeding - Niet-contractuele aansprakelijkheid van Gemeenschap - Gemeenschapsproject inzake algemeen systeem voor radionavigatie per satelliet (Galileo) - Schade aangevoerd door houders van merken en handelsnamen die term 'Galileo' bevatten - Aansprakelijkheid van Gemeenschap bij gebreke van onrechtmatig gedrag van haar organen - Abnormale en bijzondere schade”)

(2006/C 165/45)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeksters: Galileo International Technology LLC (Bridgetown, Barbados), Galileo International LLC (Wilmington, Delaware,Verenigde Staten), Galileo Belgium NV (Brussel, België), Galileo Danmark A/S (Kopenhagen, Denemarken), Galileo Deutschland GmbH (Frankfurt am Main, Duitsland), Galileo España, SA, (Madrid, Spanje), Galileo France SARL (Roissy-en-France, Frankrijk), Galileo Nederland BV (Hoofdorp, Nederland), Galileo Nordiska AB (Stockholm, Zweden), Galileo Portugal Ltd (Alges, Portugal), Galileo Sigma Srl (Rome, Italië), Galileo International Ltd (Langley, Berkshire, Verenigd Koninkrijk), The Galileo Co. (Londen, Verenigd Koninkrijk) en Timas Ltd (Dublin, Ierland) (vertegenwoordigers: C. Delcorde, J.-N. Louis, J.-A. Delcorde en S. Maniatopoulos, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: N. Rasmussen en M. Hutunnen als gemachtigden, bijgestaan door A. Berenboom en N. Van den Bossche, advocaten)

Voorwerp

Schadevordering, ertoe strekkende dat de Commissie niet langer de term „Galileo” gebruikt in verband met het gemeenschapsproject voor een algemeen systeem van radionavigatie per satelliet en derden niet langer aanspoort deze term te gebruiken, tevens strekkende tot vergoeding van de schade die verzoeksters beweren te hebben geleden door het gebruik en de promotie door de Commissie van deze term, die beweerdelijk gelijk is aan door verzoeksters ingeschreven merken en aan hun handelsnamen

Dictum van het arrest

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Verzoeksters worden in de kosten verwezen.