Home

Zaak T-149/06: Beroep ingesteld op 17 mei 2006 — Castellani/BHIM — Markant Handels und Service (CASTELLANI)

Zaak T-149/06: Beroep ingesteld op 17 mei 2006 — Castellani/BHIM — Markant Handels und Service (CASTELLANI)

29.7.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 178/35


Beroep ingesteld op 17 mei 2006 — Castellani/BHIM — Markant Handels und Service (CASTELLANI)

(Zaak T-149/06)

(2006/C 178/65)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekster: Castellani SpA (Pontedera, Italië) (vertegenwoordigers: A. Di Maso, M. R. Di Maso, advocaten)

Verweerder: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Duitsland)

Conclusies

de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 22 februari 2006 in zaak R 449/2005-1 te vernietigen;

het BHIM te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk „CASTELLANI” voor waren van klasse 33 (alcoholhoudende dranken, met uitzondering van bieren, likeuren, mousserende wijnen en champagne) — aanvraag nr. 2 387 272

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: Markant Handels und Service GmbH

Oppositiemerk of -teken: nationale woordmerken „CASTELLUM” voor waren van klasse 33 (wijnen, met uitzondering van mousserende wijnen) en „CASTELLUCA” voor waren van klasse 33 (wijnen)

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie in haar geheel

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling en afwijzing van de aanvraag

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van de Raad doordat de conflicterende merken verschillen en verzoeksters merk bij de Duitse consument geen verwarring kan doen ontstaan.