Home

Zaak C-540/03: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 27 juni 2006 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie (Immigratiebeleid — Recht van minderjarige kinderen van onderdanen van derde landen op gezinshereniging — Richtlijn 2003/86/EG — Bescherming van grondrechten — Recht op eerbiediging van gezinsleven — Verplichting om rekening te houden met belangen van minderjarige kinderen)

Zaak C-540/03: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 27 juni 2006 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie (Immigratiebeleid — Recht van minderjarige kinderen van onderdanen van derde landen op gezinshereniging — Richtlijn 2003/86/EG — Bescherming van grondrechten — Recht op eerbiediging van gezinsleven — Verplichting om rekening te houden met belangen van minderjarige kinderen)

12.8.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 190/1


Arrest van het Hof (Grote kamer) van 27 juni 2006 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

(Zaak C-540/03)(1)

(Immigratiebeleid - Recht van minderjarige kinderen van onderdanen van derde landen op gezinshereniging - Richtlijn 2003/86/EG - Bescherming van grondrechten - Recht op eerbiediging van gezinsleven - Verplichting om rekening te houden met belangen van minderjarige kinderen)

(2006/C 190/02)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Europees Parlement (vertegenwoordigers: H. Duintjer Tebbens en A. Caiola, gemachtigden)

Verweerder: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: O. Petersen en M. Simm, gemachtigden)

Interveniëntes aan de zijde van verweerder: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: C. O'Reilly en C. Ladenburger, gemachtigden) en Bondsrepubliek Duitsland (vertegenwoordigers: A. Tiemann, W.-D. Plessing en M. Lumma, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van artikel 4, leden 1, laatste alinea, en 6, en artikel 8 van richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PB L 251, blz. 12) — Afwijking van recht van minderjarige kinderen op gezinshereniging

Dictum

1.

Het beroep wordt verworpen.

2.

Het Europees Parlement wordt verwezen in de kosten.

3.

De Bondsrepubliek Duitsland en de Commissie van de Europese Gemeenschappen zullen hun eigen kosten dragen.