Home

Mededeling

Mededeling

15.8.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 191/s3


MEDEDELING

Op 17 augustus 2006 wordt in het Publicatieblad van de Europese Unie C 193 A de „Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — 5e aanvulling op de 24e volledige uitgave” gepubliceerd.

Abonnees van het Publicatieblad ontvangen gratis een exemplaar naar gelang van het aantal en van de ta(a)l(en) van hun abonnement(en). Zij worden verzocht om de onderstaande bestelbon, naar behoren ingevuld, met opgave van hun abonneenummer (code aan de linkerkant van elk etiket, beginnende met O/..........), te retourneren. Dit gratis aanbod geldt gedurende een jaar, met ingang van de verschijningsdatum van het betrokken Publicatieblad.

Niet-abonnees kunnen dit Publicatieblad tegen betaling verkrijgen bij een van onze verkoopkantoren (zie http://publications.europa.eu/others/sales_agents_nl.html).

Het Publicatieblad kan — net als alle Publicatiebladen (L, C, C A, C E) — gratis worden geraadpleegd op de website http://eur-lex.europa.eu.

Image