Home

Zaak T-177/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 4 juli 2006 — easyJet/Commissie ( Mededinging — Concentraties — Verordening (EEG) nr. 4064/89 — Beschikking waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Beroep ingesteld door derde — Ontvankelijkheid — Markten voor luchtvervoer — Verbintenissen )

Zaak T-177/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 4 juli 2006 — easyJet/Commissie ( Mededinging — Concentraties — Verordening (EEG) nr. 4064/89 — Beschikking waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Beroep ingesteld door derde — Ontvankelijkheid — Markten voor luchtvervoer — Verbintenissen )

2.9.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 212/29


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 4 juli 2006 — easyJet/Commissie

(Zaak T-177/04)(1)

(„Mededinging - Concentraties - Verordening (EEG) nr. 4064/89 - Beschikking waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard - Beroep ingesteld door derde - Ontvankelijkheid - Markten voor luchtvervoer - Verbintenissen”)

(2006/C 212/51)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekster: easyJet Airline Co. Ltd (Luton, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Cook, J. Parker en S. Dolan, solicitors, vervolgens M. Werner en M. Waha, advocaten, L. Mills, solicitor, M. de Lasala Lobera en R. Malhotra, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: P. Oliver, A. Bouquet en A. Whelan, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van verweerster: Franse Republiek (vertegenwoordiger: G. de Bergues, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de beschikking van de Commissie van 11 februari 2004 waarbij de concentratie tussen de vennootschap Air France en Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard, mits de voorgestelde verbintenissen worden nagekomen (zaak COMP/M.3280 — Air France/KLM)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Verzoekster draagt haar eigen kosten en die van de Commissie.

3)

De Franse Republiek draagt haar eigen kosten.