Home

Zaak C-324/05 P: Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 1 juni 2006 — Plus Warenhandelsgesellschaft mbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Verwarringsgevaar — Aanvraag voor gemengd woord- en beeldmerk dat woordelement Turkish Power bevat — Oppositie door houder van woordmerk POWER — Afwijzing van oppositie — Hogere voorziening die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is)

Zaak C-324/05 P: Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 1 juni 2006 — Plus Warenhandelsgesellschaft mbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 — Verwarringsgevaar — Aanvraag voor gemengd woord- en beeldmerk dat woordelement Turkish Power bevat — Oppositie door houder van woordmerk POWER — Afwijzing van oppositie — Hogere voorziening die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is)

16.9.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 224/17


Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 1 juni 2006 — Plus Warenhandelsgesellschaft mbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

(Zaak C-324/05 P)(1)

(Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 - Verwarringsgevaar - Aanvraag voor gemengd woord- en beeldmerk dat woordelement „Turkish Power” bevat - Oppositie door houder van woordmerk POWER - Afwijzing van oppositie - Hogere voorziening die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is)

(2006/C 224/30)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (vertegenwoordiger: B. Piepenbrink, advocaat)

Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: G. Schneider, gemachtigde)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 22 juni 2005, Plus Warenhandelsgesellschaft mbH/BHIM (T-34/04), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep dat rekwirante, houder van het merk „POWER”, had ingesteld tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „TURKISH POWER” — Gevaar van verwarring van de merken

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH wordt verwezen in de kosten.