Home

Zaak C-338/05 P: Beschikking van het Hof van 13 juli 2006 — Front national, Marie-France Stirbois, Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-Claude Martinez, Philip Claeys, Koen Dillen, Mario Borghezio/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Verordening (EG) nr. 2004/2003 — Statuut en financiering van politieke partijen op Europees niveau — Beroep tot nietigverklaring — Exceptie van niet-ontvankelijkheid — Voor beroep vatbare handeling — Procesbevoegdheid — Niet-ontvankelijkheid — Kennelijk niet-ontvankelijke hogere voorziening)

Zaak C-338/05 P: Beschikking van het Hof van 13 juli 2006 — Front national, Marie-France Stirbois, Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-Claude Martinez, Philip Claeys, Koen Dillen, Mario Borghezio/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Verordening (EG) nr. 2004/2003 — Statuut en financiering van politieke partijen op Europees niveau — Beroep tot nietigverklaring — Exceptie van niet-ontvankelijkheid — Voor beroep vatbare handeling — Procesbevoegdheid — Niet-ontvankelijkheid — Kennelijk niet-ontvankelijke hogere voorziening)

16.9.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 224/18


Beschikking van het Hof van 13 juli 2006 — Front national, Marie-France Stirbois, Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-Claude Martinez, Philip Claeys, Koen Dillen, Mario Borghezio/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie

(Zaak C-338/05 P)(1)

(Hogere voorziening - Verordening (EG) nr. 2004/2003 - Statuut en financiering van politieke partijen op Europees niveau - Beroep tot nietigverklaring - Exceptie van niet-ontvankelijkheid - Voor beroep vatbare handeling - Procesbevoegdheid - Niet-ontvankelijkheid - Kennelijk niet-ontvankelijke hogere voorziening)

(2006/C 224/32)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwiranten: Front national, Marie-France Stirbois, Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-Claude Martinez, Philip Claeys, Koen Dillen, Mario Borghezio (vertegenwoordiger: W. de Saint Just, advocaat)

Andere partijen in de procedure: Europees Parlement (vertegenwoordigers: H. Krück, N. Lorenz en D. Moore, gemachtigden), Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: I. Díez Parra en M. Sims-Robertson, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 11 juli 2005, Front national e.a./Parlement en Raad (T-17/04), waarbij niet-ontvankelijk wordt verklaard, een verzoek om nietigverklaring van verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB L 297, blz. 1)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt verworpen.

2)

Rekwiranten worden verwezen in de kosten.