Home

Zaak T-464/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 juli 2006 — IMPALA/Commissie ( Mededinging — Verordening (EEG) nr. 4064/89 — Beschikking waarbij concentratie verenigbaar wordt verklaard met gemeenschappelijke markt — Markten voor muziekopnames en online-muziek — Bestaan van collectieve machtspositie — Gevaar voor ontstaan van collectieve machtspositie — Voorwaarden — Markttransparantie — Afschrikkingsmiddelen — Motivering — Kennelijk onjuiste beoordeling )

Zaak T-464/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 juli 2006 — IMPALA/Commissie ( Mededinging — Verordening (EEG) nr. 4064/89 — Beschikking waarbij concentratie verenigbaar wordt verklaard met gemeenschappelijke markt — Markten voor muziekopnames en online-muziek — Bestaan van collectieve machtspositie — Gevaar voor ontstaan van collectieve machtspositie — Voorwaarden — Markttransparantie — Afschrikkingsmiddelen — Motivering — Kennelijk onjuiste beoordeling )

16.9.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 224/39


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 juli 2006 — IMPALA/Commissie

(Zaak T-464/04)(1)

(„Mededinging - Verordening (EEG) nr. 4064/89 - Beschikking waarbij concentratie verenigbaar wordt verklaard met gemeenschappelijke markt - Markten voor muziekopnames en online-muziek - Bestaan van collectieve machtspositie - Gevaar voor ontstaan van collectieve machtspositie - Voorwaarden - Markttransparantie - Afschrikkingsmiddelen - Motivering - Kennelijk onjuiste beoordeling”)

(2006/C 224/85)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekster: Independant Music Publishers and Labels Association (Impala, internationale vereniging) (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Crosby en J. Golding, solicitors, en I. Wekstein-Steg, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: A. Whelan en K. Mojzesowicz als gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verweerster: Bertelsmann AG (Gütersloh, Duitsland) (vertegenwoordigers: J. Boyce, solicitor, P. Chappatte en D. Loukas, advocaten), Sony BMG Music Entertainment BV (Vianen, Nederland) en Sony Corporation of America (SCA) (New York, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: N. Levy, barrister, R. Snelders en T. Graf, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van beschikking C(2004) 2815 van de Commissie van 19 juli 2004 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-overeenkomst (zaak COMP/M.3333 — Sony/BMG)

Dictum

1)

Beschikking C(2004) 2815 van de Commissie van 19 juli 2004 waarbij een concentratie verenigbaar wordt verklaard met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-overeenkomst (zaak COMP/M.3333 — Sony/BMG), wordt nietig verklaard.

2)

De Commissie zal haar eigen kosten alsmede drie vierde van verzoeksters kosten dragen.

3)

Verzoekster zal een vierde van haar kosten dragen.

4)

Interveniënten zullen hun eigen kosten dragen.