Home

Zaak C-106/06: Beschikking van de president van het Hof van 15 mei 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

Zaak C-106/06: Beschikking van de president van het Hof van 15 mei 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

14.10.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 249/9


Beschikking van de president van het Hof van 15 mei 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Groothertogdom Luxemburg

(Zaak C-106/06)(1)

(2006/C 249/24)

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.