Home

Zaak T-220/06: Beroep ingesteld op 16 augustus 2006 — JAKO-O/BHIM — P.I. Fashion (JAKO-O)

Zaak T-220/06: Beroep ingesteld op 16 augustus 2006 — JAKO-O/BHIM — P.I. Fashion (JAKO-O)

14.10.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 249/14


Beroep ingesteld op 16 augustus 2006 — JAKO-O/BHIM — P.I. Fashion (JAKO-O)

(Zaak T-220/06)

(2006/C 249/33)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: JAKO-O Möbel und Spielmittel für die junge Familie GmbH (Bad Rodach, Duitsland) (vertegenwoordiger: E. Bertram, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: P.I. Fashion BV (Amsterdam, Nederland)

Conclusies

de beslissing van de tweede kamer van beroep van 14 juni 2006 (zaak R 1178/2005-2) van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt te vernietigen;

oppositie nr. B 553695 tegen gemeenschapsmerkaanvraag nr. 2395564 af te wijzen;

verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: communautair woordmerk „JAKO-O” voor waren en diensten van de klassen 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 39 en 41 (zepen, parfumerieën, etherische oliën, middelen voor de lichaamsverzorging) — aanvraagnr. 2395564

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: P.I. Fashion B.V.

Oppositiemerk of -teken: nationaal beeldmerk „LAGERFELD JAKO” voor waren en diensten van klasse 3

Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie voor de in geding zijnde waren

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van de Raad

Volgens verzoekster is er geen fonetische, visuele of begripsmatige overeenstemming tussen het oudere recht en het aangevraagde gemeenschapsmerk, en is er dus geen verwarringsgevaar in de zin van bovengenoemd artikel. Het verwarringsgevaar wordt volgens verzoekster nog verkleind door de bekendheid die de gemiddelde consument toeschrijft aan het element LAGERFELD, dat als het dominerende bestanddeel van het merk moet worden beschouwd.