Home

Zaak T-207/06: Beroep ingesteld op 4 augustus 2006 — Europig/BHIM (EUROPIG)

Zaak T-207/06: Beroep ingesteld op 4 augustus 2006 — Europig/BHIM (EUROPIG)

28.10.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 261/20


Beroep ingesteld op 4 augustus 2006 — Europig/BHIM (EUROPIG)

(Zaak T-207/06)

(2006/C 261/38)

Taal van het verzoekschrift: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Europig (Josselin, Frankrijk) (vertegenwoordiger: D. Masson, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de bestreden beslissing van de kamer van beroep van 31 mei 2006 (R 1425/2005-4) te vernietigen;

het BHIM te verwijzen in alle kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „EUROPIG” voor waren van de klassen 29 en 30 (aanvraagnr. 3 816 691)

Beslissing van de onderzoeker: weigering van inschrijving

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, en leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 van de Raad. Verzoekster voert aan dat het aangevraagde merk de aangeduide waren niet beschrijft, dat het ten volle onderscheidend vermogen heeft en dat de benaming „Europig” in elk geval onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik ervan.