Home

Zaak T-245/06: Beroep ingesteld op 4 september 2006 — Euro-Information/BHIM ( CYBERGUICHET )

Zaak T-245/06: Beroep ingesteld op 4 september 2006 — Euro-Information/BHIM ( CYBERGUICHET )

28.10.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 261/26


Beroep ingesteld op 4 september 2006 — Euro-Information/BHIM („CYBERGUICHET”)

(Zaak T-245/06)

(2006/C 261/49)

Taal van het verzoekschrift: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Européenne de traitement de l'information SAS (Euro-Information) (Straatsburg, Frankrijk) (vertegenwoordigers: P. Greffe, A. Jacquet en J. Schouman, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Conclusies

volledige vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 5 juli 2006 (zaak 67/2006-1) houdende weigering van inschrijving van gemeenschapsmerkaanvraag nr. 4 114 575, CYBERGUICHET, voor alle geclaimde waren en diensten van de klassen 9, 36 en 38;

inschrijving van gemeenschapsmerkaanvraag nr. 4 114 575, CYBERGUICHET, voor alle geclaimde waren en diensten.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „CYBERGUICHET” voor waren en diensten van de klassen 9, 36 en 38 (aanvraag nr. 4 114 575)

Beslissing van de onderzoeker: weigering van inschrijving

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: verzoekster stelt dat, anders dan de kamer van beroep van het BHIM in de bestreden beslissing heeft vastgesteld, haar merk willekeurig is en voor de geclaimde waren en diensten voldoende onderscheidend vermogen bezit, zoals wordt geëist in verordening nr. 40/94(1) van de Raad.