Home

Zaak T-210/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 september 2006 — British Aggregates/Commissie ( Steunmaatregelen van de staten — Milieuheffing op aggregaten in Verenigd Koninkrijk — Beschikking van Commissie om geen bezwaar te maken — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Individueel geraakt persoon — Selectief karakter — Motiveringsplicht — Zorgvuldig en onpartijdig onderzoek )

Zaak T-210/02: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 september 2006 — British Aggregates/Commissie ( Steunmaatregelen van de staten — Milieuheffing op aggregaten in Verenigd Koninkrijk — Beschikking van Commissie om geen bezwaar te maken — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Individueel geraakt persoon — Selectief karakter — Motiveringsplicht — Zorgvuldig en onpartijdig onderzoek )

18.11.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 281/29


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 september 2006 — British Aggregates/Commissie

(Zaak T-210/02)(1)

(„Steunmaatregelen van de staten - Milieuheffing op aggregaten in Verenigd Koninkrijk - Beschikking van Commissie om geen bezwaar te maken - Beroep tot nietigverklaring - Ontvankelijkheid - Individueel geraakt persoon - Selectief karakter - Motiveringsplicht - Zorgvuldig en onpartijdig onderzoek”)

(2006/C 281/48)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: British Aggregates Association (Lanark, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: C. Pouncey, solicitor, en L. Van Den Hende, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Flett en S. Meany, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij:: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (vertegenwoordigers: aanvankelijk P. Ormond, vervolgens T. Harris en R. Caudwell, gemachtigden, aanvankelijk bijgestaan door J. Stratford en M. Hall, barristers, vervolgens door Hall)

Voorwerp

Verzoek tot gedeeltelijke nietigverklaring van beschikking C(2002) 1478 definitief van de Commissie van 24 april 2002 betreffende staatssteundossier N 863/01 — Verenigd Koninkrijk/Heffing over aggregaten.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Verzoekster zal haar eigen kosten en die van de Commissie dragen.

3)

Interveniënt zal zijn eigen kosten dragen.