Home

Zaak T-224/06: Beroep ingesteld op 22 augustus 2006 — Otto/BHIM — L'Altra Moda (l'Altra Moda)

Zaak T-224/06: Beroep ingesteld op 22 augustus 2006 — Otto/BHIM — L'Altra Moda (l'Altra Moda)

18.11.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 281/37


Beroep ingesteld op 22 augustus 2006 — Otto/BHIM — L'Altra Moda (l'Altra Moda)

(Zaak T-224/06)

(2006/C 281/65)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Otto (GmbH & Co KG) (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordigers: C. Rohnke en M. Munz, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: L'Altra Moda SpA (Rome, Italië)

Conclusies

beslissing R 793/2005-2 van de tweede kamer van beroep van 22 juni 2006 te vernietigen;

verwerende partij te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: L'Altra Moda SpA

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk „l'Altra Moda” voor waren van de klassen 3, 18 en 25

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: verzoekster

Oppositiemerk of -teken: nationaal beeldmerk „Alba Moda” voor waren van klasse 25

Beslissing van de oppositieafdeling: volledige afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 van de Raad, doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de conflicterende merken niet overeenstemmen.

Schending van artikel 73 van de verordening, doordat de kamer van beroep verzoekster niet op de hoogte heeft gebracht van haar voornemen, het argument inzake het toegenomen onderscheidend vermogen af te wijzen en geen rekening te houden met verzoeksters betoog ter zake.

Schending van artikel 74 van de verordening, doordat de kamer van beroep niet de nodige stappen heeft ondernomen om de mate van onderscheidend vermogen van het merk „Alba Moda” vast te stellen.