Home

Zaak T-250/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 september 2006 door Martial Ott e.a. tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 juni 2006 in zaak F-87/05, Ott e.a./Commissie

Zaak T-250/06 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 september 2006 door Martial Ott e.a. tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 juni 2006 in zaak F-87/05, Ott e.a./Commissie

18.11.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 281/38


Hogere voorziening ingesteld op 11 september 2006 door Martial Ott e.a. tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 juni 2006 in zaak F-87/05, Ott e.a./Commissie

(Zaak T-250/06 P)

(2006/C 281/66)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwiranten: Martial Ott (Oberanven, Luxemburg), Fernando Lopez Tola (Luxemburg, Luxemburg) en Francis Weiler (Itzig, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Andere partij in de procedure: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 30 juni 2006 in zaak F-87/05 te vernietigen;

de Commissie in de kosten te verwijzen.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwiranten klagen over vormfouten in verband met de kennelijke niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wat Weiler betreft. Voorts klagen zij over vormfouten bij het principale onderzoek van de middelen inzake schending van artikel 45 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, schending van de algemene uitvoeringsbepalingen op artikel 45, schending van het non-discriminatiebeginsel en een kennelijke beoordelingsfout.