Home

Zaak T-383/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2006 — Drazdansky/BHIM — Bad Heilbrunner Naturheilmittel (VITACAN)

Zaak T-383/04: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2006 — Drazdansky/BHIM — Bad Heilbrunner Naturheilmittel (VITACAN)

18.11.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 281/43


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2006 — Drazdansky/BHIM — Bad Heilbrunner Naturheilmittel (VITACAN)

(Zaak T-383/04)(1)

(2006/C 281/78)

Procestaal: Duits

De president van de Eerste kamer van het Gerecht van eerste aanleg heeft de doorhaling van de zaak gelast.