Home

Zaak T-266/06: Beroep ingesteld op 26 september 2006 — Commissie/TH Parkner

Zaak T-266/06: Beroep ingesteld op 26 september 2006 — Commissie/TH Parkner

2.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 294/55


Beroep ingesteld op 26 september 2006 — Commissie/TH Parkner

(Zaak T-266/06)

(2006/C 294/112)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordiger: M. Wilderspin, bijgestaan door R. van der Hout, advocaat)

Verwerende partij: TH Parkner GmbH (Mühlhausen, Duitsland)

Conclusies

verweerster te veroordelen tot betaling aan verzoekster van 64 078,58 EUR plus 6,04 % rente van 1 augustus 2001 tot en met 31 december 2002 en 8,04 % rente sedert 1 januari 2003;

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster heeft met verweerster een overeenkomst gesloten inzake steun voor de bouw van een blokverwarmingsinstallatie met een thermo-elektrische convertor (Stirlingmotor) in een industriële onderneming in Thüringen in het kader van de bevordering van de technologische ontwikkeling op energiegebied in Europa (Thermie-programma).

De Commissie heeft deze overeenkomst opgezegd bij brief van 4 december 1995, daar verweerster het aan haar betaalde bedrag niet in overeenstemming met de overeenkomst had besteed. Met dit beroep wordt van verweerster terugbetaling gevorderd van de laatste termijn, alsmede betaling van vertragingsrente.