Home

Zaak C-42/06: Beschikking van de president van het Hof van 21 september 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

Zaak C-42/06: Beschikking van de president van het Hof van 21 september 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

2.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 294/36


Beschikking van de president van het Hof van 21 september 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België

(Zaak C-42/06)(1)

(2006/C 294/69)

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.