Home

Zaak C-52/06: Beschikking van de president van het Hof van 25 juli 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

Zaak C-52/06: Beschikking van de president van het Hof van 25 juli 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

2.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 294/37


Beschikking van de president van het Hof van 25 juli 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk Spanje

(Zaak C-52/06)(1)

(2006/C 294/71)

Procestaal: Spaans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.