Home

Zaak T-117/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2006 — Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e.a./Commissie (Staatssteun — Door Nederlandse autoriteiten verleende steun ten gunste van jachthavens zonder winstoogmerk — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid)

Zaak T-117/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2006 — Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e.a./Commissie (Staatssteun — Door Nederlandse autoriteiten verleende steun ten gunste van jachthavens zonder winstoogmerk — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid)

2.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 294/43


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 27 september 2006 — Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren e.a./Commissie

(Zaak T-117/04)(1)

(Staatssteun - Door Nederlandse autoriteiten verleende steun ten gunste van jachthavens zonder winstoogmerk - Beroep tot nietigverklaring - Ontvankelijkheid)

(2006/C 294/91)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partijen: Vereniging Werkgroep Commerciële Jachthavens Zuidelijke Randmeren (Zeewolde, Nederland); Jachthaven Zijl Zeewolde BV (Zeewolde); Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Wolderwijd II BV (Zeewolde); Jachthaven Strand-Horst BV (Ermelo, Nederland); Recreatiegebied Erkemederstrand vof (Zeewolde); Jachthaven- en Campingbedrijf Nieuwboer BV (Bunschoten-Spakenburg, Nederland); Jachthaven Naarden BV (Naarden, Nederland) (vertegenwoordigers: T. Ottervanger, A. Bijleveld en A. van den Oord, advocaten

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: H. van Vliet, A. Bouquet en A. Nijenhuis, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Koninkrijk der Nederlanden (vertegenwoordigers: H. Sevenster en M. de Grave, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van beschikking 2004/114/EG van de Commissie van 29 oktober 2003 betreffende de door Nederland ten uitvoer gelegde steunmaatregelen ten gunste van jachthavens zonder winstoogmerk in Nederland (PB L 34, blz. 63)

Dictum

1)

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Verzoeksters dragen hun eigen kosten en die van de Commissie. Het Koninkrijk der Nederlanden zal zijn eigen kosten dragen.