Home

Zaak T-275/99: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 oktober 2006 — Self Service de Bleek/Commissie

Zaak T-275/99: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 oktober 2006 — Self Service de Bleek/Commissie

16.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 310/28


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 16 oktober 2006 — Self Service de Bleek/Commissie

(Zaak T-275/99)(1)

(2006/C 310/53)

Procestaal: Nederlands

De president van de Tweede kamer (uitgebreid) heeft de doorhaling van de zaak gelast.