Home

Eedaflegging door de nieuwe leden van het Hof

Eedaflegging door de nieuwe leden van het Hof

30.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/1


Eedaflegging door de nieuwe leden van het Hof

(2006/C 326/01)

De heer Bonichot, mevrouw Lindh en de heer von Danwitz, bij besluit van de regeringen van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen van 6 april 2006(1) en van 6 juli 2006(2) benoemd tot rechter in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor de periode van 7 oktober 2006 tot en met 6 oktober 2012, hebben op 6 oktober 2006 de eed voor het Hof afgelegd.

De heer Bot, de heer Mazák en mevrouw Trstenjak, bij besluit van de regeringen van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen van 6 april 2006(1) benoemd tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor de periode van 7 oktober 2006 tot en met 6 oktober 2012, hebben op 6 oktober 2006 de eed voor het Hof afgelegd.