Home

Zaak T-422/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 november 2006 — Lavagnoli/Commissie ( Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2003 — Weigering van bevordering — Toekenning van bevorderingspunten )

Zaak T-422/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 november 2006 — Lavagnoli/Commissie ( Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2003 — Weigering van bevordering — Toekenning van bevorderingspunten )

30.12.2006

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 331/37


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 23 november 2006 — Lavagnoli/Commissie

(Zaak T-422/04)(1)

(„Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2003 - Weigering van bevordering - Toekenning van bevorderingspunten”)

(2006/C 331/82)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Luciano Lavagnoli (Berchem, Luxemburg) (vertegenwoordigers: aanvankelijk G. Bounéou en F. Frabetti, vervolgens F. Frabetti, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: G. Berscheid en H. Krämer, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring, enerzijds, van de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2003 zijn bevorderd, voor zover verzoekers naam niet op die lijst voorkomt, alsmede van alle handelingen ter voorbereiding van dit besluit en, anderzijds, subsidiair, van het besluit houdende toekenning van bevorderingspunten voor die ronde, voor zover dit besluit verzoeker betreft.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Iedere partij zal de eigen kosten dragen.