Home

Kaderprogramma met betrekking tot grondrechten en justitie — Specifiek programma Strafrecht — Partnerschapskaderovereenkomsten

Kaderprogramma met betrekking tot grondrechten en justitie — Specifiek programma Strafrecht — Partnerschapskaderovereenkomsten

6.3.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 50/3


Kaderprogramma met betrekking tot grondrechten en justitie

Specifiek programma „Strafrecht”

Partnerschapskaderovereenkomsten

(2007/C 50/03)

Een oproep tot het indienen van voorstellen wordt op de Europa-site gepubliceerd op:

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/jpen/funding_jpen_en.htm

Uiterste datum voor het indienen van voorstellen: 19 april 2007.