Home

Zaak T-9/07: Beroep ingesteld op 9 januari 2007 — Grupo Promer Mon-Graphic/BHIM — PepsiCo (modellen)

Zaak T-9/07: Beroep ingesteld op 9 januari 2007 — Grupo Promer Mon-Graphic/BHIM — PepsiCo (modellen)

10.3.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 56/35


Beroep ingesteld op 9 januari 2007 — Grupo Promer Mon-Graphic/BHIM — PepsiCo (modellen)

(Zaak T-9/07)

(2007/C 56/66)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Grupo Promer Mon-Graphic, SA (Sabadell, Spanje) (vertegenwoordiger: R. Almaraz Palmero, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: PepsiCo, Inc. (New York, Verenigde Staten van Amerika)

Conclusies

de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 27 oktober 2006 in zaak R 1001/2005-3 te vernietigen;

het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) en interveniënte, Pepsico Inc., te verwijzen in alle kosten van het geschil voor het Gerecht van eerste aanleg, met inbegrip van de kosten van de procedure voor de derde kamer van beroep.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmodel waarvan nietigverklaring is gevorderd: ingeschreven gemeenschapsmodel voor „reclamemateriaal voor spellen” — gemeenschapsmodel nr. 74463-1

Houder van het gemeenschapsmodel: PepsiCo, Inc.

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmodel vordert: verzoekster

Model van de partij die nietigverklaring vordert: ingeschreven gemeenschapsmodel voor „metalen behuizing voor spellen” — gemeenschapsmodel nr. 53186-1

Beslissing van de nietigheidsafdeling: nietigverklaring van het gemeenschapsmodel

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling en afwijzing van de vordering tot nietigverklaring van het ingeschreven gemeenschapsmodel

Aangevoerde middelen: het litigieuze gemeenschapsmodel nr. 74463-1 is niet nieuw en heeft geen eigen karakter in vergelijking met ingeschreven gemeenschapsmodel nr. 53186-1, waarvoor een beroep op voorrang van een ouder Spaans model is gedaan.