Home

Zaak T-40/02: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 8 februari 2007 — Capitalia, voorheen Banca di Roma/Commissie

Zaak T-40/02: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 8 februari 2007 — Capitalia, voorheen Banca di Roma/Commissie

14.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/53


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 8 februari 2007 — Capitalia, voorheen Banca di Roma/Commissie

(Zaak T-40/02)(1)

(2007/C 82/111)

Procestaal: Italiaans

De president van de Vierde kamer (uitgebreid) heeft de doorhaling van de zaak gelast.