Home

Zaak T-124/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 24 januari 2007 — MIP Metro/BHIM — MetroRED Telecom (MetroRED) ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Afdoening zonder beslissing )

Zaak T-124/06: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 24 januari 2007 — MIP Metro/BHIM — MetroRED Telecom (MetroRED) ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Afdoening zonder beslissing )

14.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/38


Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 24 januari 2007 — MIP Metro/BHIM — MetroRED Telecom (MetroRED)

(Zaak T-124/06)(1)

(„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Afdoening zonder beslissing’)

(2007/C 82/85)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Duitsland) (vertegenwoordiger: R. Kaase, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: MetroRED Telecom Group Ltd (Hamilton, Bermuda)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 16 februari 2006 (zaak R 266/2005-2) inzake een oppositieprocedure tussen MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG en MetroRED Telecom Group Ltd.

Dictum

1)

Op het beroep behoeft niet te worden beslist.

2)

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.