Home

Zaak T-34/07: Beroep ingesteld op 7 februari 2007 — Goncharov/BHIM — DSB (DSBW)

Zaak T-34/07: Beroep ingesteld op 7 februari 2007 — Goncharov/BHIM — DSB (DSBW)

14.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/43


Beroep ingesteld op 7 februari 2007 — Goncharov/BHIM — DSB (DSBW)

(Zaak T-34/07)

(2007/C 82/92)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Karen Goncharov (Moskou, Russische Federatie) (vertegenwoordigers: G. Hasselblatt en A. Späth, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: DSB (Kopenhagen, Denemarken)

Conclusies

de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 4 december 2006 (zaak R 1330/2005-2) te vernietigen;

het BHIM te verwijzen in de eigen kosten en in die van verzoeker.

voor het geval dat DSB intervenieert in de procedure, interveniënte te verwijzen in haar eigen kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoeker

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „DSBW ”voor diensten van de klassen 39, 41, 43 en 44 (aanvraagnr. 2 852 143)

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: DSB

Oppositiemerk of -teken: woordmerk „DSB ”(gemeenschapsmerk nr. 2 292 290) voor diensten van de klassen 35-37, 39, 41 en 42, waarbij de oppositie is gericht tegen de inschrijving in de klassen 39, 41 en 43.

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de aangevochten beslissing en toewijzing van het beroep

Aangevoerde middelen: de kamer van beroep gaat ten onrechte ervan uit dat de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94(1) zich verzet tegen de inschrijving van het merk „DSBW”. Er is immers geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken.