Home

Zaak C-49/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Dioikitiko Efeteio Athinon (Griekenland) op 5 februari 2007 — Motosykletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D. (MOT.O.E.)/Griekse Staat

Zaak C-49/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Dioikitiko Efeteio Athinon (Griekenland) op 5 februari 2007 — Motosykletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D. (MOT.O.E.)/Griekse Staat

28.4.2007

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 95/16


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Dioikitiko Efeteio Athinon (Griekenland) op 5 februari 2007 — Motosykletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D. (MOT.O.E.)/Griekse Staat

(Zaak C-49/07)

(2007/C 95/27)

Procestaal: Grieks

Verwijzende rechter

Dioikitiko Efeteio Athinon

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Motosykletistiki Omospondia Ellados N.P.I.D. (MOT.O.E.)

Verwerende partij: Griekse Staat

Prejudiciële vragen

1.

Kunnen de artikelen 82 EG en 86 EG aldus worden uitgelegd dat zij ook van toepassing zijn op de activiteit van een rechtspersoon met de hoedanigheid van nationale vertegenwoordiger van de Internationale Motorrijdersfederatie, die een economische activiteit verricht zoals die welke boven is omschreven, met het sluiten van sponsor-, reclame- en verzekeringsovereenkomsten, in het kader van de door hem georganiseerde sportmanifestaties voor motorvoertuigen?

2.

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, is dan met de betrokken bepalingen van het Verdrag verenigbaar het bepaalde in artikel 49 van wet nr. 2696/1999, dat, met het oog op de afgifte door de bevoegde nationale autoriteit (in casu het ministerie van Openbare orde) van een vergunning voor het organiseren van een wedstrijd voor motorvoertuigen, aan de voormelde rechtspersoon de bevoegdheid verleent om een gunstig advies voor het houden van de wedstrijd uit te brengen, zonder dat die bevoegdheid aan beperkingen, verplichtingen en controles is onderworpen?